Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Forsiden]

 Hjelp til omstilling og nedbemanning?

Gjennom nærmere 20 års erfaring, har vi i Utsikt opparbeidet oss en dyp innsikt og forståelse for hvordan omstillings- og nedbemanningsprosesser kan gjennomføres på en best mulig måte for alle ssom berøres. Vi leverer et komplett opplegg for planlegging og gjennomføring av omstillingprosesser som innebærer nedbemanning. Dette innbefatter blant annet prosessplanlegging, bistand til forhandinger og avtaler, jobbsøkkurs, individuelle oppfølgingsprogrammer, økonomisk rådgivning, pensjonsrådgivning og rådgivning knyttet til andre offentlige ytelser. Ofte blir de som skal jobbe videre i bedriften ikke godt nok ivaretatt i slik prosesser. Vi leverer tjenester som gjør medarbeidere og organisasjon bedre rustet for veien videre.

Under finner du en kortfattet beskrivelse av hvordan vi kan bistå din organisasjon: 

Prosessdesign 

Aller best nytte for oss kan vi gjøre dersom vi kommer tidlig inn i planleggingsfasen av prosessen. Vi gir råd og tips i forhold til blant annet arbeidsrettslige forhold, andre aktuelle lover og regler, ulike tiltaksordninger som kan være hensiktsmessige, informasjonsflyt, støtteapparat, nøkkelpersonell, tillitsvalgte osv. 

Tiltak for de som mister jobben 

Det viktigste for de som mister jobben i slike prosesser er å skaffe seg en ny og riktig jobb og å føle seg ivaretatt på en best mulig måte i en usikker og vanskelig situasjon. Derfor anbefaler vi ulike tiltak som rettes inn mot dette. 

Her er noen aktuelle tiltak: 

 1. Økonomisk rådgivning – sikre og skape trygghet rundt framtidig situasjon 
 2. Jobbsøkerkurs – få motivasjon og kunnskap til å bli en profesjonell jobbsøker 
 3. Førtidspensjonsløsninger 
 4. Omplassering i bedriften 
 5. Muligheter for engasjementsstillinger 
 6. Forlenget oppsigelsestid for spesielt utsatte medarbeidere 
 7. Karriereendringsprogrammer – individuell oppfølging for å få ny jobb 
 8. Hjelp til å starte egen virksomhet 
 9. Hospitering – utprøving hos ny arbeidsgiver i 1 – 2 måneder med lønn fra nåværende arbeidsgiver 
 10. Fristilling uten arbeidsplikt i oppsigelsesperioden 
 11. Kompetanseheving - kurs eller studier direktev rettet mot jobbkvalifisering for eksempel i en ny bransje

Prosessledelse

Etablering og drift av jobbsenter med fokus på individuell oppfølging. Sikrer at alle berørte får den hjelp og bistand de behøver i sin situasjon. 

Sist , men ikke minst er det viktig å informere og involvere de gjenværende i det som skjer med deres kolleger, slik at det ikke skapes unødig utrygghet og misstemning i resten av organisasjonen. 

Titak for de som skal fortsette

Nedbemanning tar naturlig nok mye fokus. De ansatte som skal være med videre føler ofte både skyld, utrygghet og usikkerhet. Samtidig er det svært viktig for organisasjonen å ha blikket rettet framover. Hvordan skal vi manøvrere best mulig i den nye virkeligheten? Ofte kan en nedbemanningsprosess være en god mulighet til å utvikle organisasjonen og gjøre den godt rigget for å møte framtiden. Utsikt har bred erfaring med å bistå i slike prosesser. Noen eksempler på fokusområder kan være:

 1. Strategi - sikre at visjon, formål, verdier og mål er godt forankret i hele organisasjonen
 2. Motivasjon - jobbe med bygge en kultur hvor enkeltpersoner og team blir oppmerksomme på sine styrker og finner ut hvordan de kan ta disse i bruk sammen med kompetanser og ferdigheter
 3. Nytenkning og innovasjon - utvikle proseslederferdigheter og kompetanse i å drive kreative prosesser

  

Ta kontakt med Herleik i dag på eller på tlf +47 909 30863 eller herleik@utsikt.no. Vi deler gjerne av vår erfaring med deg og din organisasjon! 


 

 


 

 Tips en venn   Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS