Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Coaching]

COACHING

Vår oppgave som coacher er å inspirere, aktivisere og legge til rette for den enkeltes prestasjoner, læring og utvikling. Til forskjell fra veiledning, er det den som coaches selv som er eksperten på hva som virker best for å skape personlig utvikling. Vi tilbyr også ulike coachingverktøy og coachutdanning for den som ønsker å ta i bruk verktøyet i forhold til andre, for eksempel som leder.  Den kommunikasjonsformen som coaching representerer, er svært effektiv for å skape utvikling og positiv personlig utvikling.

Det er ikke vi som coacher, men den som coaches som er ekspert på sitt liv.

Vår oppgave er å være åpne, lyttende og nysgjerrige og stille de spørsmålene som gjør at du får øye på svarene selv. Til forskjell fra tradisjonell veiledning, tilbyr vi kun alternativer og løsningsforslag dersom det er hensiktsmessig for å komme videre i samtalen. 

Et av våre konsepter heter Proaktiv Planlegging. Dette er et personlig målstyringsverktøy som gir den som gjennomfører sin egen strategiske utviklingsplan. Programmet gjennomføres best i grupper, men kan også gjennomføres individuelt. 

For deg som ønsker å ta større grep om eget liv og utvikling, leverer vi skreddersydde individuelle coachingprogrammer. Dessuten leverer vi skreddersydd coachingutdanning hvor du selv kan lære å bruke coachingverktøy som metode for bedre prestasjoner, for eksempel i en lederrolle.

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS