Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Nyheter/Lær å bli en bedre prosessleder]

Lær å bli en bedre prosessleder

Vinnerne i dagens krevende markedssituasjon har kontinuerlig fokus på utvikling. Vi tilbyr bedrifter trening i å initiere og fasilitere effektive og målrettede utviklingsprosesser som skaper innovasjon og vekst.

Et viktig "skift" skjer ved å lære seg å tenke proaktivt. Når vi tenker proaktivt, blir mye som før var umulig - mulig. Det er også viktig å ha gode verktøy for ideutvikling som systematisk bidrar til å løfte fram de beste ideene og vidreutvikle disse. Og ikke minst realistiske handlingsplaner som sikrer at vi  klarer å gjennomføre. Vi jobber også med innovasjonsledelse - hvordan ledere kan understøtte utvikling og nyskaping. 

Ta kontakt med oss for en nærmere presentasjon!      

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS