Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Nyheter/Etter- og videreutdanning i prosjekt- og prosessledelse]

Etter- og videreutdanning i prosjekt- og prosessledelse

I et samfunn som er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å anvende medarbeidernes ressurser på best mulig måte for å oppnå konkrete mål.

 

 

Fagskole

Emergence er landets eneste fagskole med spesialisering innen prosjekt- og prosessledelse.Vi har utdannet prosess- og prosjektledere siden 2004. Nå tilbyr vi for første gang studiet som en etter- og videreutdanning i samarbeid med Lent og Future Fields. De tre selskapene jobber alle aktivt med prosjekt- og prosessledelse for noen av Norges mest suksessfulle virksomheter.
 

Læringsfilosofi

Utdanningen har en unik filosofi. Vi lærer deg å jobbe i og lede virkelige prosjekter og prosesser, samtidig som du bygger opp CV-en og skaper et unikt nettverk. Studiet er pedagogisk bygget opp, med styrkebasert tilnærming (AI) som en gjennomgående metode. Vi vet at ulike mennesker lærer på ulike måter. Utdanningen består derfor av en blanding av forskjellige læringsformer;
  • Undervisning og workshops
  • Prosjektcase og veiledning
  • Gruppediskusjon og øvelser
  • Coaching og refleksjonsoppgaver
  • Presentasjoner og evalueringer
  • Avsluttende eksamensprosjekt
Felles for alle læringsformene er at du vil være en aktiv deltaker som i stor grad er med på å påvirke din egen læringsprosess.
 
Gå til studiets egne sider her: www.prosjektogprosess.no/

 

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS