Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Karriereendring]

KARRIEREENDRING

Når bedriften tilbyr outplacement som et ledd i karriereendring, er dette en aktiv måte å bidra til det viktigste for den enkelte, nemlig en  meningsfylt og utviklende ny jobb. For den som deltar er dette en unik mulighet til å få fart på sin karriere og identifisere og utnytte sitt potensial på en best mulig måte. Programmet inneholder blant annet hjelp til gode jobbsøknader, intervjutrening, nettverksbygging og tett oppfølging med målsetning om en best mulig ansettelseskontrakt i andre enden.

Omstilling er en kontinuerlig del av hverdagen for bedrifter og dens medarbeidere. Markeder, teknologi og eierkonstellasjoner skifter raskere enn tidligere og krever konstant tilpasning. Dette kan føre til at funksjoner og arbeidsplasser opphører. I andre tilfeller oppstår situasjoner som gjør det riktig å endre på posisjoner i bedriften.

Slike omstillinger stiller store krav til bedriftens ledelse og påvirker ikke bare de overtallige, men også de som blir igjen og ikke minst bedriftens kultur.

Vårt mål er at ledelsen ivaretar bedriftens produktivitet for å skape lønnsomhet og vekst, mens vi tar hånd om de som ikke skal være med videre på en verdig og profesjonell måte.

Når bedriften tilbyr outplacement som et ledd i karriereendring, er dette en aktiv måte å bidra til det viktigste for den enkelte, nemlig en meningsfylt og utviklende ny jobb.

Etterlønn alene er ikke et aktivt bidrag, men kan snarere virke mot sin hensikt fordi det kan virke passiviserende for dine medarbeidere.

Vårt mål er å gjøre den enkelte i stand til å finne en ny og riktig jobb som er tilpasset de egenskaper, ferdigheter og ønsker den enkelte har. Svært ofte er dette en bevisstgjøringsprosess. Deltakeren skal oppleve sin nye arbeidssituasjon som et skritt videre i forhold til den forrige. Det er viktig å fokusere på at deltakeren tar eierskap for sin egen situasjon. Vår hovedoppgave er å gjøre han eller hun best mulig rustet til å lykkes med å bli en aktiv arbeidssøker. Hvordan skrive gode jobbsøknader, gjennomføre intervjuer og bygge nettverk, er noe av innholdet i programmet. Vi følger opp fram til ny ansettelseskontrakt er undertegnet.  

Det å være en aktiv arbeidssøker, er en krevende prosess som tar mye tid og fokus. Derfor er det en klar fordel hvis deltakeren er fristilt fra sin stilling for å delta i programmet. Et standard karriereendringsprogram strekker seg over tre måneder. I denne perioden vil deltakeren få individuell oppfølging fra en av våre trenere to dager pr. uke. Det kan være hensiktsmessing å gjennomføre øvrige kompetansehevingstiltak parallelt med karreiereendringsprogrammet.
 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS