Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Kommunikasjon]

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonstrening og bedre kommunikasjonsferdigheter, gir direkte resultater i salg, teambuilding, konflikthåndtering og lederutvikling.

De fleste av oss bruker mye av dagen på å kommunisere. Det er faktisk noe av det vanligste vi gjør. På tross av dette, fungerer kommunikasjonen ofte dårlig. Vi erfarer at det er enkelt for alle å gjøre betydelige framskritt på dette området. Våre kommunikasjonskurs gir bedre prestasjoner for eksempel innen salg. Vi leverer salgstrening med fokus på praktiske kommunikasjonsferdigheter i kundesituasjonen. Salgsteknikker har liten verdi dersom du ikke oppnår en god relasjon og tillit hos kunden. 

Metoder og modeller fra moderne, praktisk og anvendt atferdspsykologi er basis for den kompetanse vi formidler. Vi jobber med hvordan vi sanser og oppfatter verden rundt oss ulikt og hvordan vi kan skape tillit og relasjoner som gir utvikling. Det er også spennende å jobbe med og bevisstgjøre mange av våre egne atferdsmønstre. Vi er på jakt etter mer hensiktsmessig atferd som bidrar til at vi oppnår det vi ønsker.

Innen teambuilding jobber vi blant annet med et av verdens mest anerkjente verktøy for å bedre teameffektivitet og forståelse av teamroller, nemlig Belbin’s teamrolleverktøy. Vi er sertifiserte brukere av dette verktøyet. Teamutvikling handler om hvordan eksisterende team kan utnytte sitt potensial bedre og hvordan man kan sette sammen velfungerende og effektive team. Også her anvender vi kunnskap om kommunikasjon og viktigheten av å avklare forventninger og gi hverandre feedback.

Konflikthåndtering er et annet tema vi jobber mye med. En konflikt kan ofte løses med gode verktøy og fokus på løsninger framfor problemer. Konflikter virker ofte svært lammende på de som opplever den og for de som står rundt. Konfliktløsning er derfor verdt å jobbe med.

Vi er opptatt av viktigheten av en klar ledelsesfilosofi og gjennomfører ulike former for lederutvikling og ledertrening tilpasset kundens behov. Vårt fokus er lederens evne til å kjenne seg selv som utgangspunkt for å lede andre. 

Forhandlingsteknikk og presentasjonsteknikk er andre populære utviklingsområder hvor vi leverer praktisk rettede programmer. Vi tror på læring ved hjelp av praktisk trening under veiledning.

På organisasjonsnivå jobber vi med å bedre kommunikasjonrådgivning og informasjonsflyt på tvers av team og avdelinger for å bedre den totale kommunikasjonsprosessen i bedriften.

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS