Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Nyheter]

Her finner du nyhetsartikler fra vårt arkiv: 

 

Etter- og videreutdanning i prosjekt- og prosessledelse

I et samfunn som er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å anvende medarbeidernes ressurser på best mulig måte for å oppnå konkrete mål.

 

 


Les mer
Kontakt oss!
Les mer
Lær å bli en bedre prosessleder
Vinnerne i dagens krevende markedssituasjon har kontinuerlig fokus på utvikling. Vi tilbyr bedrifter trening i å initiere og fasilitere effektive og målrettede utviklingsprosesser som skaper innovasjon og vekst.
Les mer

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS