Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Omstilling]

OMSTILLING

Gjennom mange års erfaring, har vi i utsikt opparbeidet oss en dyp innsikt og forståelse for hvordan omstillingsprosesser kan gjennomføres på en optimal måte for alle parter. Vi leverer et komplett opplegg for planlegging og gjennomføring av omstillingprosesser som innebærer nedbemanning. Dette innbefatter blant annet prosessplanlegging, jobbsøkkurs, individuelle oppfølgingsprogrammer, økonomisk rådgivning, pensjonsrådgivning og rådgivning knyttet til andre offentlige ytelser.

Her finner du en oversikt over hvordan vi kan bistå din organisasjon:

Prosessdesign

Aller best nytte for oss kan vi gjøre dersom vi kommer tidlig inn i planleggingsfasen av prosessen. Vi gir råd og tips i forhold til blant annet arbeidsrettslige forhold, andre aktuelle lover og regler, ulike tiltaksordninger som kan være hensiktsmessige, informasjonsflyt, støtteapparat, nøkkelpersonell, tillitsvalgte osv.

Tiltak

Det viktigste for de som mister jobben i slike prosesser er å skaffe seg en ny og riktig jobb og å føle seg ivaretatt på en best mulig måte i en usikker og vanskelig situasjon. Derfor anbefaler vi at alle tiltak rettes inn mot dette.

Her er noen aktuelle tiltak:

 1. Økonomisk rådgivning – sikre og skape trygghet rundt framtidig situasjon
 2. Jobbsøkerkurs – få motivasjon og kunnskap til å bli en profesjonell jobbsøker
 3. Førtidspensjonsløsninger
 4. Omplassering i bedriften
 5. Muligheter for engasjementsstillinger
 6. Forlenget oppsigelsestid for spesielt utsatte medarbeidere
 7. Karriereendringsprogrammer – individuell oppfølging for å få ny jobb
 8. Hjelp til å starte egen virksomhet
 9. Hospitering – utprøving hos ny arbeidsgiver i 1 – 2 måneder med lønn fra nåværende arbeidsgiver
 10. Fristilling uten arbeidsplikt i oppsigelsesperioden
 11. Kompetanseheving og kurs for eksempel Datakortet eller kurs som er rettet mot jobb i ny bransje

Prosessledelse

Etablering og drift av jobbsenter med fokus på individuell oppfølging. Sikrer at alle berørte får den hjelp og bistand de behøver i sin situasjon.

Sist , men ikke minst er det viktig å informere og involvere de gjenværende i det som skjer med deres kolleger, slik at det ikke skapes unødig utrygghet og misstemning i resten av organisasjonen.

Ta kontakt med oss i dag. Vi deler gjerne av vår erfaring med deg og din organisasjon!

 

 

 

 

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS