Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Prosessledelse]

PROSESSLEDELSE

Vi får ting til å skje! God prosessledelse gir godt grunnlag for innovasjon og ideutvikling. Fasilitering av prosessen med å utarbeide organisasjoners strategi og en strategiplan er også eksempel på prosesser hvor våre metoder og kompetanse er svært effektiv.
Dessuten lærer vi andre og bli dyktige prosessledere.

Mye kreativitet og mange gode ideer kommer aldri til overflaten fordi det ikke finnes tradisjon eller rom for systematisk arbeid med innovasjon i mange organisasjoner.

I en tid hvor endringer skjer stadig raskere, kreves det kreativitet og systematisk ideutvikling for å utvikle seg og være i forkant av konkurrentene - kort sagt være innovative.

Vi designer og fasiliterer prosesser som fremmer kreativitet og ideer og som resulterer i konkrete løsninger, tiltak og handlingsplaner.

 

Mange bedrifter får ikke vist sitt potensial fordi de mangler en strategi. Ofte blir de fleste aktiviteter operasjonelle og kortsiktige.

Vi bistår organisasjoner med å gjennomføre strategiutvikling hvor medarbeiderne involveres for å sikre eierskap. Resultatet er en konkret strategiplan som sikrer riktige grep i et strategisk og langsiktig perspektiv.

 

Vi leverer også prosesskurs og treningsprogrammer hvor deltakerne lærer verktøy og metode for selv å bli gode i prosessledelse og fasilitering.

Les mer om prosessledelse her


 

 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS