Hjem

Kommunikasjon
Prosessledelse
Rekruttering
Coaching
Karriereendring
Omstilling

[Du står her: Rekruttering]

REKRUTTERING

Riktig ansettelse er viktig! Vi jobber både med gjennomføring av komplette rekrutteringsløsninger og bistand kun til search eller utvelgelse - valget er ditt! Profesjonell search og headhunting er nødvendig i dagens arbeidsmarked og her har vi topp kompetanse og lang erfaring. Som rekrutteringsfirma er det vår jobb å kvalitetssikre seleksjon og utvelgelse. I tillegg til tradisjonelle seleksjonsverktøy, har vi utviklet en effektiv metode basert på praktiske case.  


Rett kvinne eller mann på rett plass er en viktig forutsetning for å lykkes for alle organisasjoner! Med dagens arbeidsmarked er dette ofte en enda vanskeligere oppgave enn tidligere.

Som rekrutteringsbyrå leverer vi komplette rekrutteringsløsninger hvor vi gjennomfører alt fra utarbeidelse av stillingsprofil sammen med kunden gjennom search, utvelgelse og seleksjon fram til en anbefaling av kandidat til stillingen. Vi gjennomfører også headhunting gjennom våre nettverk og baser med kandidater. 

Riktige personlige egenskaper er ofte nøkkelen til suksess i en stilling. Vi har lang erfaring med å finne riktig kandidat gjennom dybdeintervjuer med flere tusen personer. For å kvalitetssikre utvelgelsen ytterligere, samarbeider vi med testleverandøren Cut-e Norge as som har tester som er godkjent av Det norske Veritas. Vi er selv sertifiserte brukere av disse verktøyene.

De fleste som jobber med rekruttering legger stor vekt på intervjuprosessen sammen med tradisjonelt seleksjonsverktøy. Vi i Utsikt har utviklet et verktøy med ulike praktiske case som spilles ut med kandidaten i en av rollene. Casene omhandler relevante utfordringer i jobbsituasjonen knyttet til den konkrete jobben som skal besettes. Det kan for eksempel handle om takling av konflikter og ulike krevende beslutningssituasjoner. Gjennom disse casene trer ofte personligheten tydeligere fram og blir et viktig bidrag i beslutningsprosessen.

Dersom du velger oss som rekrutteringsfirma, kan din organisasjon ta hånd om deler av rekrutteringsprosessen på egenhånd dersom det er ønskelig. Vi kan for eksempel bistå med  testing, dybdeintervju, referansesjekk og utvelgelse.


 

 Skriv ut

 

Nyheter:

Utsikt as, Besøksadresse: Fallanveien 4E, 0495 Oslo – Tlf: +47 90 93 08 63 - E-post: post@utsikt.no Utviklet av Bysant AS